28 października 2019

Projekty Europejskie

„Europejskie standardy w polskie szkole”

AKCJA KA1 „ MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 2017-2019”

 

SPRAWOZDANIE Z ROZPOCZĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

ERASMUS + KA1
01.09.2017-31.08.2019

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że od września 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Europejskie standardy w polskiej szkole“ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój (POWER)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji metodyczno-językowych przez przedstawicieli Kadry Zespołu Szkół dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Dzięki ukończeniu kursów nauczyciele będą mieli możliwość
podniesienia swoich kompetencji językowych, wzbogacenia dotychczasowego warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody aktywizujące oraz rozwój umiejętności w skutecznej komunikacji w języku angielskim, a także nawiązania współpracy międzynarodowej.
W ramach dwuletniego projektu zaplanowaliśmy 15 mobilności: kursy metodyczno- językowe dla 2 nauczycieli języków obcych, 1 kurs przedmiotowy dla nauczyciela matematyki i informatyki oraz kursy języka angielskiego dla 12 nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracowników administracji, które odbędąsię w Irlandii , Szkocji, Anglii i na Malcie.
Od września 2017 roku do kwietna 2018 roku uczestnicy projektu uczęszczać będą regularnie raz w tygodniu na przygotowawczy kurs języka angielskiego i raz w miesiącu będą uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych dotyczących mobilności. Ukończenie projektu przyczyni się do podniesienia jakości nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.
W ramach odbytych kursów nauczyciele sporządzą gazetki informacyjne na korytarzu szkoły dotyczące projektu i odbytych mobilności oraz artykuły do prasy i na stronę szkoły. Powstanie broszurka informacyjna w formie folderu z
odbytych szkoleń i zrealizowane zostaną zaplanowane dalsze działania przewidziane w projekcie.
Oliwia Kulisz-Koza

INSPIRUJĄCY POBYT W BRIGHTON

W ramach dwuletniego projektu zaplanowaliśmy kursy metodyczno-językowe dla dwóch nauczycieli języków obcych oraz kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania dla trzynastu nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracowników administracji, które odbędą się w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Pierwszy wyjazd szkoleniowy w ramach mobilności kadry edukacji szkolnej odbył się w styczniu 2018 roku. Nauczycielki języków obcych uczestniczyły w dwutygodniowym szkoleniu metodyczno-językowym, prowadzonym przez wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoły The English Language Centre  w Brighton. W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia obejmujące zwiększanie motywacji do nauki, dostosowywanie metod do wieku i poziomu uczniów i rozbudzanie kreatywności. Największym wyzwaniem było funkcjonowanie przez całą dobę w środowisku i społeczności anglojęzycznej. Wyjazd stworzył okazję poznania ludzi z całego świata i umożliwił dzielenie się z nimi doświadczeniami na temat różnic kulturowych oraz wymianę informacji o systemach edukacji w naszych krajach.

Niezwykle interesującym doświadczeniem była hospitacja zajęć w jednej z brytyjskich szkół podstawowych. Dzięki obserwacji nauczycielki miały okazję wzbogacić swój warsztat pracy o nowe strategie uczenia się i metody nauczania.

Wyjazd z pewnością zaowocuje podniesieniem jakości nauki w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nauczycieli nowe, ciekawe i innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy zmotywują dzieci do dalszej pracy i owocnej nauki języków obcych, które we współczesnym świecie są niezbędnym narzędziem komunikacji.

Cork

Cork – to przepiękne miasto w południowej Irlandii, leżące przy ujściu rzeki Lee. To drugie po Dublinie największe miasto Irlandii. Miasto tętni życiem od rana do późnych godzin nocnych. Zawdzięcza to swojemu urokowi i wielkiej liczbie studentów, którzy z całego świata przyjeżdżają tam uczyć się języka angielskiego. Duża ilość szkół językowych i konkurencja sprawiają, że poziom nauczania języka angielskiego jest wysoki i doceniany na całym świecie.

W dniach 14-25 maja 2018 roku uczestnikami kursu językowego w  Cork Language Centre International byli Dariusz Przyłas i Katarzyna Przyłas. ACET – Active Centre of English Training – to jedna z bardziej rozpoznawalnych szkół językowych w Cork. W trakcie dwu tygodniowego kursu rozwijaliśmy i doskonaliliśmy nasze umiejętności języka angielskiego. Jak się okazało byliśmy jedynymi Polakami na kursie i jako jedyni byliśmy tam tak krótko, zaledwie dwa tygodnie. Pozostali studenci przyjeżdżali na okres sześciu do 12 miesięcy. Grupa składała się z siedmiu osób. Byli studenci z Chile, Japonii, Brazylii i nas dwoje.

W trakcie zajęć rozwiązywaliśmy zadania w ćwiczeniach, rozwiązywaliśmy wiele zadań w grupach dwu osobowych, słuchaliśmy muzyki. Każdy z uczestników przedstawiał swój kraj, jego położenie i najważniejsze informacje turystyczne i kulturowe, które miały zachęcić pozostałych uczestników do odwiedzenia swoich państw. Każdego dnia były zadawane prace domowe, które zajmowały nam około dwóch godzin. Naszym nauczycielem był przemiły Irlandczyk Mr. Findbar. Podziwialiśmy go za cierpliwość do nas wszystkich i ogromne poczucie humoru.

Mieszkaliśmy w miejscowości Carrigaline w mieszkaniu wynajętym u jednej z rodzin, które udostępniają swoje mieszkania studentom. Codziennie dojeżdżaliśmy do Cork komunikacją miejską ok. 40 minut. Nasz czas na dojazd i dojście do szkoły był wyliczony.

Po zajęciach był czas na zwiedzanie miasta i okolic. Odwiedziliśmy Katedrę św. Findbara w Cork, Muzeum masła oraz The English Market – miejski rynek żywności w centrum Cork, gdzie znajdują się produkty z różnych stron świata. Duże wrażenia zrobiły na nas irlandzkie zamki w Blarney i Bunraty oraz żywy skansen Burnaty.

Mieliśmy okazje pojechać na Cliffy Moheru, które ciągną się na długości siedmiu kilometrów a miejscami osiągają wysokość ponad 200 metrów.

Czas spędzony w Cork był bardzo intensywny i owocny. Zdobyte umiejętności oraz wiadomości a przede wszystkim doświadczenie z pewnością zaowocują w bieżącej pracy dydaktycznej.

Dublin

W dniach 25.06 – 6.07 br. kolejni nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein w Lublińcu uczestniczyli w zagranicznym kursie języka angielskiego, który był realizacją projektu „Europejskie standardy w polskiej szkole”. Środki na realizację projektu przekazał Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Był to już trzeci wyjazd naszych nauczycieli, poprzednie grupy szkoliły się w Anglii w Brighton i Irlandii w Cork, tym razem odwiedziliśmy stolicę Irlandii – Dublin. Początek wakacji upłynął grupie nauczycielek na intensywnej nauce gramatyki, na bogaceniu słownictwa, ćwiczeniu akcentowania na zajęciach oraz doskonaleniu czytania ze zrozumieniem i samodzielnego pisania podczas wykonywania licznych zadań domowych. W poznawaniu innych studentów z różnych kręgów kulturowych pomagały dodatkowe konwersacje, ćwiczenia dramowe i zadania wymagające współpracy i kreatywności. Prowadzący zajęcia wykorzystywali różnorodne metody nauczania, studenci pracowali w parach i zmieniających się grupach, co wpływało na szybkie otwarcie się pod względem komunikacji i przełamanie barier w swobodnym wypowiadaniu się. Nauka była przyjemnością, satysfakcji dostarczało również wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce, podczas zwiedzania miasta z innymi studentami.

Wyjazd umożliwił podniesienie kompetencji językowych uczestniczek, wpłynął na wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów, metody aktywizujące oraz wspomógł rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie.

Jesteśmy przekonani, że kolejne wyjazdy będą równie owocne i zostaną zwieńczone wymianą doświadczeń i nawiązaniem współpracy z międzynarodowymi partnerami szkoły.

 

Edynburg 

W dniach od 9 do 21 września 2018 rokutrzy nauczycielki Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW: Maria Banduch, Anna Bałdyga i Elżbieta Kucharska przebywały w Edynburgu, gdzie uczestniczyły w kursie języka angielskiego w ramach programu Erasmus Plus.

Szkoła Edinburgh School of English mieści się w pięknym historycznym budynku przy ul. Cannongate 10 w historycznej, urokliwejdzielnicy miasta Edynburgh. Wszystkie zajęcia były prowadzone w małych grupach przez specjalistów stosujących atrakcyjne metody nauczania. Właściwy dobór uczestników do grupjak i stosowane odpowiednie metody i techniki nauczania, materiały dydaktyczne oraz sprzyjająca, życzliwa atmosfera a także maksymalne wykorzystanie czasu na zajęciach sprzyjały osiągnięciusukcesu przez kursantów.Oprócz korzyści językowych uzyskiwanych na zajęciach konwersacji i gramatyki mieliśmy także możliwość zapoznania sięz historią i kulturą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin i Włoch – krajów, z których pochodzili inni uczestnicy kursu. My również pochwaliliśmy się naszym pięknym krajem, rejonem, miastem i szkołą prezentując informacje i piękne widoki od gór do morza.

Dodatkowym atutem sprzyjającym wszechstronnemu wykorzystaniu
i uzupełnieniu zdobytej wiedzy i umiejętności językowych było zakwaterowanie nas u rodzin mieszkających w Edynburgu. Każda z pań mieszkała w innej dzielnicy miasta, co było motywacją do zapoznania się ze specyfiką komunikacji miejskiej
i organizowaniem samodzielnych dojazdów do szkoły.Wiązało się to ze znalezieniem biura obsługi turystycznej i wykupieniem okresowego biletu na wszystkie środki lokomocji miejskiej oraz zapoznaniem się z tutejszymi zwyczajami i kulturą korzystania ze środków masowego transportu. Uczestniczenie w życiu goszczącej nas rodziny ubogacało nasz zasób słownictwa, umożliwiało zapoznawanie się z codziennymi rytuałami, sposobem żywienia, zainteresowaniami poszczególnych członków rodzin oraz w naturalny sposób wymuszało stosowanie poznanego słownictwa i naukę nowych codziennych wyrażeń. Popołudnia i dni wolne poświęcałyśmy na zwiedzanie miasta, zapoznawanie się z jego topografią, historią i osobliwościami tego miejsca.

Edynburg to miasto, leżące na siedmiu wygasłych wulkanach, posiadające w swoim centrum piękny monumentalny zamek Edinburgh Castle leżący na najwyższym wzniesieniu Castlehill. Naprzeciw zamku, na końcu Królewskiej Mili –znajduje się pałac Holyrood, posiadłość królowej, w którym w czasie naszego pobytu odbywała się wystawa obrazów włoskiego malarza Canaletto. NaprzeciwHolyrood znajduje się oryginalny, nowoczesny kompleks zabudowań Parlamentu Szkocji.
Miałyśmy ogromną przyjemność w podziwianiu pięknej roślinności wEdynburskim Królewskim Ogrodzie Botanicznym i wspaniałych widoków morza w nadmorskiej dzielnicy Portobello.Zwiedziłyśmymuzea i wystawy, m. innymi: Muzeum Narodowe Szkocji, Narodowa Galerię Szkocką, Muzeum Edynburga. Zapoznałyśmy się z piękną historiąpieska Greyfriars Bobby, któremu postawiono pomnik.
Drugim zwierzęciem, któremu postawiono pomnikjest niedźwiedź Wojtek, który przysłużył się polskiemu i brytyjskiemu wojsku podczas II wojny światowej. Jedna z nas, p. Maria Banduch jest córką żołnierza polskiego, który służył w pod dowództwem generała Maczka, a szkolił się podczas II wojny światowej w okolicach Edynburga. Wśród wielu kościołów, które zwiedziłyśmy była też archikatedra NMP Wniebowziętej St. Mary’s MetropolitanCathedral of the Assumption – główny kościół miejscowych katolików, gdzie można było codziennie uczestniczyć w mszach świętych, w języku polskim lub angielskim.

Osobnym zagadnieniem podczas naszego kursu językowego były zadania domowe homework, czyli utrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy ale także poszerzanie jej i samodzielne opracowywanie tematów. Bardzo ciekawym tematem była historia tartana, czyli jednego z symboli Szkocji, z którego szyje się kilt, czyli męskie spódnice noszone na wyjątkowe okazje. Interesującym tematem było też opracowanie dotyczące narodowych potraw szkockich. Nasza lubliniecka grupa otrzymała do opracowania zadanie: „The famous people in the history of Scotland”-wśród sławnych historycznych postaci, jak Maria I Stuart, Rob Roy, Wiliam Wallace, Robert Bruce, znalazłyśmy bohatera o polskich korzeniach: Bonnie Prince Charlie, potomka polskiego króla Jana III Sobieskiego.

Pogoda w Edynburgu jak i w całej Szkocji, jest, jak mówią, w szkocką kratkę: zmienna, chłodna, deszczowa i wietrzna, czasami na krótko pokazuje się słońce ale ludzie tam mieszkający są zahartowani i przyzwyczajeni. My miałyśmy okazję bardzo intensywnie doświadczyć tej pogodypodczas zwiedzania zamku edynburskiego, przy silnym wietrze i nawalnych deszczach.

Czas spędzony na kursie w Edynburgu był czasem bardzo intensywnym, wymagającym dużego zaangażowania, samodzielnościiciągłej nauki języka angielskiego. Jesteśmy bardzo zadowolone, że wybrałyśmy szkołę językową w tym właśnie mieście: pięknym, tajemniczym, o bardzo ciekawej historii. W mieście tym mieszkają wspaniali, życzliwi ludzie: Szkoci i przybysze z całego świata, którzy tu znaleźli swoje miejsce do życia. Mamy nadzieję, że kiedyś tam jeszcze wrócimy.

St. Julians, Malta  1 – 12 października 2018r.

 W okresie 1 – 12 października 2018 roku Joanna Kierach oraz Barbara Zawadka uczestniczyły w kursach organizowanych w miejscowości St. Julians na Malcie.

Joanna Kierach brała udział w kursie metodycznym dla nauczycieli matematyki – CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL organizowanym przez szkołę Executive Training Institute. Kurs wprowadzał zasady prowadzenia lekcji eksperymentalną metodą CLIL. Uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne narzędzia online lub pomoce dydaktyczne zaprojektowane specjalnie dla nauczycieli CLIL i ich uczniów. Kurs wprowadzał szeroki wachlarz narzędzi związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną przy użyciu praktycznych i eksperymentalnych metod. W trakcie jego trwania uczestnicy poznawali i pracowali z narzędziami takimi jak Multidict,Wordlink, Textblender, Icebreaker, Webquest. Barbara Zawadka uczestniczyła w kursie językowym General English w European School of English. Kurs angielskiego prowadzony był w niewielkich grupach, co pozwalało na rozwijanie kluczowych umiejętności językowych, takich jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Zajęcia w międzynarodowej grupie, pomagały rozwijać ogólny poziom języka, gramatykę, poszerzały zasób słownictwa, jednocześnie pracując nad wymową. Codzienne lekcje prowadzone metodą konwersacyjną dawały możliwość poznania kultury i zwyczajów Malty, jak również państw z całego świata.

Po zajęciach wykorzystywałyśmy czas na zwiedzanie wielu malowniczych miejsc i zabytków. Odwiedziłyśmy między innymi stolicę Malty, Vallettę. Miałyśmy okazję wziąć udział w corocznym festiwalu sztuki i kultury Notte Bianca w Valletcie. Była to wspaniała okazja do odwiedzenia wielu muzeów i pałaców, które tej nocy były otwarte dla zwiedzających do późnych godzin nocnych. Inne miejsca, które miałyśmy okazję zobaczyć podczas pobytu na Malcie to: dawna stolica Malty, Mdina oraz położony obok Rabat, rybacka wioska Marsaxlokk, gdzie odbywa się niedzielny targ rybny, wyspę Comino wraz ze słynną Blue Lagoon, wyspę Gozo i średniowieczną Cytadelę centrum miasta Rabat (Victoria). Ponadto odwiedziłyśmy znane na Malcie plaże, jak na przykład St. Peter’s Pool czy Golden Bay.

Malta  15 – 26 października 2018r.

Malta to najdalej na południe wysunięte państwo Europy z 300 dniami słonecznymi rocznie oraz najlepszym klimatem na świecie.Wspaniałe miejsce , atmosfera szkół i bogactwo doznań –tego wszystkiego doświadczyłyśmy podczas pobytu na Malcie. Codziennie w godzinach dopołudniowych uczestniczyłyśmy w zajęciach z  języka angielskiego w gronie studentów z całego świata.

W czasie zajęć była możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności językowych.Tematyka kursu skupiała się na budowaniu umiejętności komunikacji w języku angielskim. W ramach zajęć rozwijane były wszystkie najważniejsze funkcje języka – mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Stałym elementem kursu były takie aktywności jak praca w grupach, dyskusja, odgrywanie ról. Zajęcia były prowadzone w niewielkich, wielonarodowościowych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik miał dużo okazji, aby w praktyce używać języka angielskiego.Popołudniami spacerowałyśmy  urokliwymi brzegami zatok St. Julian’s oraz sąsiedniej Sliemy – turystycznych miasteczek, tętniących życiem o każdej porze roku. Wieczorami – obowiązkowym punktem programu każdego studenta – wizyta w Paceville, najsłynniejszej dzielnicy St. Julian’s,  stanowiącej główny ośrodek życia  Malty.Szlifowanie języka to również spotkania przy dobrej kawie z wcześniej poznanymi na zajęciach koleżankami i kolegami z różnych stron świata, gdzie opowiadaliśmy o swoich narodowych  zwyczajach i tradycjach.Rozmawiałyśmy w języku angielskim z właścicielami naszych rezydencji, sąsiadami zza płotu, czy przydrożnymi sklepikarzami, handlarzami na targowiskach.W restauracjach degustowałyśmy smakołyki maltańskiej kuchni. Wieczorami odbywałyśmy  kulinarne podróże po lokalnych restauracjach, poznając smaki maltańskich potraw i regionalnych przekąsek.Dodatkowo każdy dzień był dla nas czasem praktykowania nabytych umiejętności językowych podczas posługiwania się środkami transportu publicznego, w czasie zwiedzania takich miejsc jak: Rabat, Mdina, Valletta, Gozo, Comino, Blue Grotto. Do tego bogactwo doznań estetycznych, piękno architektury, niesamowita historia Malty, a nade wszystko cuda natury, których na Malcie nie brakuje budziła w nas zachwyt i podziw.Udział w projekcie  przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i personalnych nauczycieli. Poznałyśmy system edukacji w kraju partnerskim, nowe, efektywne metody nauczania, wspaniałych ludzi i fascynujące miejsca. Projekt znacząco wpłynął na rozwój kompetencji językowych.

Uczestnicy kursu: Renata Sady i Joanna Wawrzyn  – Szkoła: European School of English, St. Julians, Malta Agnieszka Morąg – Szkoła: Sprachcaffe, St. Julians, Malta

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Zagraniczna mobilność Kadry Edukacji szkolnej

Dnia 31 sierpnia 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu zakończyli realizację dwuletniego projektu pt. „Europejskie standardy w polskiej szkole” w ramach programu Erasmus Plus, akcja KA1 „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ‘’ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER).

Udział 15 pracowników naszej szkoływ mobilnościach zagranicznych takich jak ogólne kursy języka angielskiego i kursy metodyczno-językowe przyczyniły się do podniesienia własnych kompetencji zawodowych, poprawy jakości pracy szkoły , nadania jej wymiaru europejskiego,zwiększenia wiedzy z zakresu aktualnych metod nauczaniaoraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.

Realizacja działań projektowych była odpowiedzią na ciągle zmieniającą się rzeczywistość współczesnego świata. Priorytetem dla nauczycieli naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, kształtowanie umiejętności i wartości takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, patriotyzm, otwartość, tolerancja, przygotowując go do bycia świadomym członkiem społeczności europejskiej.  Za jeden z najważniejszych celów edukacyjnych , nauczyciele stawiają sobie nowoczesne nauczanie, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej aż do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zawsze kierują się przekonaniem, że gruntowne przygotowanie dzieci do egzystowania w nowoczesnym społeczeństwie zwiększy prawdopodobieństwo zrównania szans edukacyjnych naszych uczniów z szansami ich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.

Po zakończonych mobilnościach nasza praca z językiem się nie zakończyła. Udało się nam nawiązać współpracę z 6 krajami partnerskimi i od września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację wspólnych projektów .

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Dzień Europejski w szkole

Dnia 21 marca 2019 roku w ramach Dnia Samorządności i Dnia Języków Obcychgrupa gimnazjalistów przygotowała prezentacjepołączone z quizami na temat krajów Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malty. Na akademię podsumowującą działania projektowe w ramach Projektu „ Europejskie Standardy w polskiej Szkole”, akcja KA1 zostali zaproszeni przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, uczniowie , rada pedagogiczna i rodzice. Nauczyciele- uczestnicy projektu wykonali fotorelacje z pobytów na kursach językowych, podzielilisię swoimi wrażeniami i zdobytym doświadczeniem. Chętnie i otwarcie mówili o kulturze krajów anglojęzycznych , o szkole do której uczęszczali i osobach jakie poznali i jak udało im się pokonać barierę komunikowania się w j. angielskim.

Zdjęcia ze szkolnych gazetek z mobilnosci nauczycieli

„ Akademia Młodych Odkrywców-woda i powietrze” 2019-2020

Akcja KA2 „ EDUKACJA SZKOLNA, PONADNARODOWA    MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Nowy projekt ze Słowacją ”Akademia Młodych Odkrywców – Woda i Powietrze”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i potrzebie ciągłego rozwoju naszej placówki w
oparciu o standardy europejskie, zdecydowaliśmy się rozpocząć projekt zatytułowany ”Akademia Młodych
Odkrywców – Woda i Powietrze” ze szkołą partnerską na Słowacji w grupie wiekowej uczniów 13-15 lat.
Główną ideą przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania uczestników nauką przedmiotów
przyrodniczych, takich jak: fizyka, chemia, geografia i biologia oraz rozwijanie umiejętności z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez działania projektowe chcemy podnieść jakość i
atrakcyjność kształcenia, rozwijając kluczowe kompetencje wspomagające osiąganie sukcesów przez
uczniów, w tym młodzieży pochodzącej z grup defaworyzowanych.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia szkoła planuje w marcu i maju 2020 roku wyjazdy
zagraniczne dwóch grup uczniów posiadających zróżnicowane kompetencje w zakresie uczenia się wraz z
opiekunami.
Zakłada się stworzenie następujących czterech podgrup projektowych dla każdego z wyjazdów: Badacze
Zjawisk Fizycznych, Eksperci Doświadczeń Chemicznych, Tropiciele Procesów Geograficznych, Specjaliści
IT . Każda podgrupa będzie się składała z pięciu uczniów naszej szkoły oraz trzech uczniów szkoły
partnerskiej.
W ramach działań przygotowawczych przewidzieliśmy dla każdego uczestnika zajęcia językowe,
kulturowe i warsztaty przygotowujące do realizacji zadań projektowych od strony merytorycznej.
W dniach 18-20 września odbył się wyjazd przygotowawczy do szkoły partnerskiej na Słowacji osób
odpowiedzialnych za realizację projektu. Nasi nauczyciele zapoznali się z zapleczem dydaktycznym szkoły i
ustalili sposoby współpracy.

Koordynator projektu Agnieszka Jaźwińska

 

Dotyczy – 2019-1-PMU-1152

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców”- Woda i powietrze

Działania przygotowawcze:

L.p. Działanie Termin Odpowiedzialny
1. Podpisanie umowy, wypełnienie dokumentów

 

lipiec-sierpień Dyrektor Dariusz Przyłas
2. Wizyta przygotowawcza

 

18-20.09.2019 Dyrektor, p. Joanna Kierach, p. Aleksandra Wawroś
3. Przygotowanie regulaminu rekrutacji

 

do 9 września Komisja rekrutacyjna:

Dariusz Przyłas – dyrektor, p. Agnieszka Jaźwińska – koordynator,

p. Barbara Synowiec

4. Informacje o projekcie na stronie internetowej, prasie lokalnej, przekazanie informacji na spotkaniach z

rodzicami.

Utworzenie tablicy informacyjnej projektu.

od 9 września Koordynator
5. Rekrutacja uczestników na podstawie kart zgłoszeniowych. Podział zrekrutowanych uczniów na osiem grup projektowych. Spotkania informacyjne grup wyjazdowych.

 

do 30.09.2019 Komisja rekrutacyjna
7. Ogłoszenie wyników rekrutacji na apelu

Umieszczenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń.

Spotkanie z rodzicami zrekrutowanych uczniów, podpisanie umów.

 

Opracowanie dokumentacji dydaktycznej projektu: list obecności, harmonogramu zajęć, testu samooceny.

 

10.10.2019

 

 

 

 

11.10.2019

Dyrektor

Koordynator

 

 

 

Joanna Kierach, Agnieszka Jaźwińska (koordynator)

8. Test samooceny uczniów w zakresie kompetencji kluczowych dla realizacji założeń projektu.

 

Opracowanie ankiety i zdiagnozowanie  problemów i  obszarów, które będą usprawniane podczas działań projektowych.

 

21.10.2019

 

 

25.10.2019

Koordynator

 

MOBILNOŚĆ UCZNÓW

Przygotowania do realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców – Woda i Powietrze”

Przygotowania do wyjazdów naszych uczniów na Słowację idą pełną parą. Zgodnie z harmonogramem
projektu, po wizycie przygotowawczej przedstawicieli naszej szkoły na Słowacji, rozpoczęliśmy realizację
zadań projektowych na terenie naszej szkoły.
Przygotowano regulamin rekrutacji uczniów do projektu, a informacje o projekcie i o zasadach rekrutacji
do niego zostały ogłoszone na stronie internetowej oraz zostały przekazane na spotkaniach z rodzicami. W
szkole w miejscu ogólnodostępnym powstała tablica ogłoszeń projektu, na której zostały zamieszczone
materiały informacyjne i wzory dokumentów projektowych.
Następnie uczniowie wypełniali karty zgłoszeniowe do projektu, które przeanalizowała komisja
rekrutacyjna, dzieląc uczniów na osiem grup projektowych. Wyniki rekrutacji zostały ogłoszone na apelu
szkolnym, tabelę z uczestnikami, a także z listą rezerwową umieszczono na tablicy ogłoszeń projektu.
Kolejnym krokiem były spotkania informacyjne grup wyjazdowych, a także spotkanie z rodzicami
zrekrutowanych uczniów. Uczestnicy projektu wzięli udział w teście samooceny kompetencji kluczowych
dla realizacji założeń projektu, w którym ocenili swój poziom językowy i komunikacyjny języka angielskiego,
a także znajomość kraju partnerskiego, jego kultury, tradycji i obyczajów, wyrazili swoje oczekiwania wobec
rezultatów projektu. Ankieta została opracowana, zdiagnozowane zostały problemy i obszary, które będą
usprawniane podczas działań projektowych.
Po zakończeniu formalności przyszedł czas na konkretne zadania: spotkanie dwóch grup wyjazdowych z
nauczycielem geografii, przybliżające uczniom kulturę, tradycje i środowisko Słowacji, a następnie
cykliczne spotkania w grupach projektowych: Badacze Zjawisk Fizycznych, Eksperci Doświadczeń
Chemicznych, Tropiciele Procesów Geograficznych oraz Specjaliści IT.

Agnieszka Jaźwińska – koordynator projektu

 

 

„ TEAM (TOLERANT EUROPEANS ACHIEVE MORE”

 

AKCJA 2 –„WSPÓŁPRACA SZKÓŁ KA229″

Początek września, rok szkolny rozpoczęty, a wraz z nim kolejne wyzwania i działania w ramach współpracy międzynarodowej. Miło nam   poinformować , iż  w roku szkolnym 2019/2020 nasz Zespół Szkół rozpoczyna realizację dwuletniego anglojęzycznego projektu współpracy szkół w ramach programu Erasmus + KA2  pt. Tolerant Europeans Achieve More ‘’ (TEAM) w grupie wiekowej uczniów 12-15 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu społecznego…..  Projekt stanowi europejskie przedsięwzięcie sześciu krajów : Niemiec, Łotwy, Rumunii, Portugalii, Polski i Grecji, i  koncentruje się na  współdziałaniu szkół, międzynarodowej wymianie grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, integracja, wspieranie nauczycieli i nauczania języków obcych . Każda szkoła uczestniczy  w 5 wyjazdach zagranicznych i sama organizuje jedną wizytę szkół partnerskich  w swoim kraju. Koordynator  każdej szkoły partnerskiej  uczestniczy w  2 spotkaniach  koordynatorów szkół .Pierwsze z nich  będzie szkoleniem dla nauczycieli  a drugie na zakończenie działań projektowych  w celu jego oceny .W krótkotrwałych wymianach uczniowskich  weźmie w sumie udział 27 uczniów i 12 nauczycieli naszej szkoły. Podczas spotkań projektowych w   5 osobowych  międzynarodowych zespołach , uczniowie będą żyć  w prawdziwej integracji ucząc się od siebie nawzajem . Każdy w zespole odgrywa ważną rolę, doświadcza poczucia wspólnoty,  jest ekspertem swojego języka ojczystego , wykorzystując swoje umiejętności pomaga drugiemu tak aby razem stawić czoła różnorakim wyzwaniom.
Budowanie tolerancji , szacunku i otwartości na ludzi z innych krajów  europejskich będzie szeroko doświadczane przez  wszystkich uczestników projektu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jako równi partnerzy w projekt zostaną  włączeni  uczniowie ze specjalnymi potrzebami , zaburzeniami słuchu i społecznie w niekorzystnej sytuacji .

Działania projektowe będą przebiegały dwutorowo. Uczestnicy projektu będą brać udział w wymianach jak również w pracach  projektowych w szkole. Projekt TEAM  zakłada wykorzystanie  platformy  eTwinning  jako głównego narzędzia komunikowania się szkół partnerskich a prace projektowe i spotkania partnerskie będą miały na celu wzmocnienie umiejętności społecznych i emocjonalnych naszych wychowanków, takich jak: samoświadomość, świadomość społeczna, relacje interpersonalne i umiejętność podejmowania decyzji. Szkoły zaś będą poszukiwać, obserwować, praktykować, ewaluować i dzielić się wzajemnie swymi dobrymi praktykami w interesującej nas materii.

Projekt ma przyczynić się do poznania przez naszych uczniów swoich emocji, zniwelować braki w umiejętnościach społecznych celem ułatwienia procesu uczenia się, wzmocnienia wyników w nauce i w rezultacie osiągnięcia sukcesu w życiu.

Koordynator projektu

  Oliwia Kulisz-Koza

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH  W GRECJI

AHOJ ŻEGLARZE!!!

W dniach 29.09 – 05.10.2019 roku koordynatorzy szkół partnerskich z 6 krajów UE: Portugalii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Grecji i Polski spotkali się po raz pierwszy na wizycie przygotowawczej poprzedzającej  realizację projektu  TEAM –„Tolerant Europeans Achieve More” w ramach współpracy szkół  programu Erasmus+.  Miejscem docelowym  naszego spotkania  była Przystań Alimos w miejscowości Alimos, oddalonej 11 km od stolicy Grecji, Aten.

Koordynator naszej szkoły pani Oliwia  dotarła do Aten samolotem, skąd miejskim autobusem udała się do  przystani jachtowej w Alimos of Marine, gdzie czekali  na nią koledzy i koleżanki szkół partnerskich. Na pokładzie                          15-metrowego jachtu o nazwie „Kalisiti” nauczyciele spędzili  6 dni zaplanowanej wizyty. Każdy  dzień zaczynał się od porannej pobudki piosenką „The morning has broken”, potem nauczyciele zajmowali się wspólnymi posiłkami, zajęciami      i nowymi wyzwaniami, jakie czekały na nas  na morzu. Według wcześniejszych ustaleń  koordynatorzy  uczestniczyli w 6-godzinnych  szkoleniach podnoszących ich umiejętności nauczania , poznawali systemy edukacyjne krajów partnerskich z wyszczególnieniem  zasad niesienia wsparcia uczniom z ryzykiem wykluczenia  społecznego. Popołudnia  spędzali na żeglowaniu po zatoce sarońskiej, zgłębiając tajniki żeglarstwa morskiego. Każdy  mógł poczuć się kapitanem jachtu, choć na chwilę być odpowiedzialnym  za pozostałych członków załogi, trzymając ster       w swoich rękach. Z  najbardziej dostępnych  archipelagów wysp udało się nam dotrzeć do Eginy, Poros i Salaminy – największej  w archipelagu wysp sarońskich.

Przez ten czas wspólnego bycia ze sobą koordynatorzy uczestniczyli   w procesie budowania zespołu TEAM, wspólnie podejmowali decyzje, uczyli się od siebie nawzajem, testowali i udoskonalali  przygotowane gry  integracyjne   i ćwiczenia językowe, które zostaną wykorzystane w ramach wymian uczniowskich.

Śmiało stwierdzam, że wizyta przygotowawcza była dla mnie wspaniałą lekcją życia w międzynarodowym zespole,  a  pobyt na jachcie   nowym doświadczeniem pełnym  niezapomnianych wrażeń, które na zawsze pozostaną    w mojej pamięci.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE (ETWINNING)

Międzynarodowa wymiana uczniów w Norymberdze

W dniach 01.02 – 08.02 w ramach programu Erasmus + pierwsza grupa projektowa składająca się z pięciu uczniów i dwóch nauczycieli brała udział w wymianie międzynarodowej w Niemczech. Uczestnicy projektu TEAM do którego należą szkoły partnerskie z 6 krajów: Niemiec, Portugali, Grecji, Rumuni, Łotwy i Polski, rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne biorąc udział w warsztatach i zabawach językowych. Głównym celem spotkania była wymiana dobrych praktyk, integracja, wspieranie nauczycieli i nauczania języków obcych. Uczniowie w 5-osobowych  międzynarodowych zespołach, żyli   w prawdziwej integracji, ucząc się od siebie nawzajem. Każdy w zespole odgrywał ważną rolę, doświadczył poczucia wspólnoty, stając się ekspertem swojego języka ojczystego.
Budowanie tolerancji, szacunku i otwartości na ludzi z innych krajów europejskich było szeroko doświadczane przez  wszystkich uczestników projektu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wyjazd był dla uczniów prawdziwą lekcją życia. Nawiązanie nowych przyjaźni          i poznanie kultury krajów partnerskich na długo pozostanie w pamięci całej grupy projektowej.

Zespół projektowy

MOBILNOŚC UCZNIÓW

tekst wkrótce

PODSUMOWANIE PROJEKTU

tekst wkrótce