16 listopada 2017

Kalendarz 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna: 10 stycznia 2020r.

Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do: – 09 grudnia 2019r.

4 Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
5 Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
6  
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w SP:
– język polski
– matematyka
– język obcy

Przekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom

21 kwietnia 2020r. g.9.00 – język polski

22 kwietnia 2020r. g. 9.00 – matematyka

23 kwietnia 2020r. g. 9.00 – język obcy

– dodatkowe terminy w czerwcu

19 czerwca 2020r./26 czerwca 2020r.

8 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
2-3 stycznia 2020r.- SP, P-le dyżur

21-22-23 kwietnia 2020r. (egzamin 8-klasisty)- SP wybrane klasy

12 czerwca 2020r. Sp, P-le

9 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020r.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych: 18 maja 2020r.

10 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.